Velkommen

CONTAINER
Der opstilles container i weekenden
24.-26. juni 2022
og igen
23.-25. september 2022
på Rønhave Parkvej ved Lodsstien.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen