Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark

Grundejerforeningen Karrebæksminde Fjordpark

Regnskab

Balance 31082023

Resultatopgørelse 22-23 og balance 31082023

Resultatopgørelse 2022-2023